زمخت – خشن آمریکا اوباما آمریکایی رئیس جمهور

زمخت – خشن: آمریکا اوباما آمریکایی رئیس جمهور باراک اوباما دونالد ترامپ ریاست جمهوری اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی مستندات بعضی تخلفات مدیریت شهری گذشته را به دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران اعلام کردیم / شهردار تهران

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران از اعلام مستندات بعضی تخلفات مدیریت شهری گذشته، به دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران خبر داد.

مستندات بعضی تخلفات مدیریت شهری گذشته را به دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران اعلام کردیم / شهردار تهران

شهردار تهران: مستندات بعضی تخلفات مدیریت شهری گذشته را به دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران اعلام کردیم

عبارات مهم : ایران

شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران از اعلام مستندات بعضی تخلفات مدیریت شهری گذشته، به دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران خبر داد.

به گزارش ایسنا، محمدعلی نجفی، شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران در توئیتی از اعلام تخلفات مدیریت شهری گذشته یه دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران و معاونش خبر داده است.

مستندات بعضی تخلفات مدیریت شهری گذشته را به دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران اعلام کردیم / شهردار تهران

در متن توئیتی شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران آمده است:« در نامه هایی به دادستان محترم پایتخت کشور عزیزمان ایران و معاون ایشان، مستندات بعضی تخلفات و موارد مبهم در عملکرد مدیریت شهری گذشته را اعلام کرده ایم و این روند را جهت شفافیت و مقابله با فساد ادامه خواهیم داد.»

واژه های کلیدی: ایران | تخلفات | شهردار | مدیریت | شهردار تهران | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs